Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Delovno pravne zadeve

, ustvaril/-a VČP

Varuhu človekovih pravic RS (Varuhu) sta naslovila pobudo zakonca, državljana BIH, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Navajala sta, da je...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je v pobudi Varuhu navedel, da ga je v času, ko bi moral biti na razpolago, na domu iskala pooblaščena oseba Zavoda RS za zaposlovanje...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je obrnil na Varuha človekovih pravic RS (Varuh), ker je pristojna območna služba Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) zavrnila njegovo vlogo...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnila z vprašanjem, ali se ji po preteku enega leta lahko podaljša pogodba za opravljanje...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je navedel, da je center za socialno delo (CSD) izdal odločbo o odvzemu pravice do denarne socialne pomoči. Zoper odločbo je vložil pritožbo,...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha so se obrnili starši dvanajstletnega dečka, ki je umrl v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC Ljubljana), po tem ko je bil tja...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) naslovila pobudo v zvezi z dopustom zaradi posebnih pogojev dela. Zanimalo jo je, ali lahko...

Več
, ustvaril/-a VČP

Opisujemo pobudo, s katero je pobudnik prosil za pomoč Varuha človekovih pravic RS (Varuh). Navedel je okoliščine, ki so kazale na možno nadlegovanje...

Več
, ustvaril/-a VČP

Prejeli smo pobudo, v kateri je pobudnik Varuha človekovih pravic RS (Varuh) opozoril na možnost posega v človekove pravice v bolnišnici s tem, da je...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik nas je seznanil s težavo, ko mu delodajalec Ministrstvo za obrambo (MORS) ni priznalo pravic iz naslova odsotnosti z dela zaradi poškodbe pri...

Več