Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je Policijski sindikat Slovenije, Območni policijski sindikat Dolenjske in Bele Krajine (OPS DBK), ki ga je...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica iz Ljubljane je navajala, da je za njenega (zdaj že) pokojnega sina s strani Okrožnega sodišča v Ljubljani prišlo vabilo obdolžencu v zadevi...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritožil, da mu na PP Grosuplje kljub njegovi vlogi za vpogled v spis, ta ni bil omogočen, zaradi česar ni mogel pravočasno pripraviti...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je navedel, da so mu bili 2. 12. 2009 s strani delavcev Policijske postaje (PP) Murska Sobota med drugim zaseženi tudi ključi objekta, v...

, ustvaril/-a VČP


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo mladoletnika, ki se je po zaključku pridržanja domov vrnil peš, za kar je potreboval več ur....

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritožil, da mu policista, ki sta z njim izvajala postopek, ob končanju nista vrnila dokumentov, ki jima jih je izročil.

Na našo...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritožil zaradi postopka policistov policijske postaje (PP) Trbovlje pri opravljanju preizkusa alkoholiziranosti in pridržanja. Navedel...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritožil, da so 12. 12. 2008 ob 14.30 v njegovo stanovanje neupravičeno vstopili policisti policijske postaje (PP) Ljubljana Moste in...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritožil, da je policija sredstvom javnega obveščanja sporočila podatke tako, da so ga sovaščani v objavljenih člankih lahko prepoznali...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik, zoper katerega so policisti policijske postaje Hrastnik odredili pridržanje na podlagi prvega odstavka 238.b člena Zakona o varnosti...