Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

, ustvaril/-a VČP

Na javni razpis za dodeljevanje občinskih neprofitnih stanovanj se je prijavil pobudničin sin. Razpis je določal možnost uveljavljanja točk iz naslova...

, ustvaril/-a VČP

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pisala pobudnica, ki se je želela preseliti v izpraznjeno stanovanje v stanovanjski blok, kjer živi tudi njena...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha se je obrnil pobudnik in opisal težave pri uveljavljanju subvencije najemnine. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je zavrnil...

, ustvaril/-a VČP

Občina Izola je v postopku dodelitve neprofitnega stanovanja v najem odločila o pobudničini »pritožbi na prednostno listo upravičencev za dodelitev...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je obrnila na Varuha človekovih pravic RS (Varuh), ker naj bi Občina Zagorje ob Savi stanovanjsko vprašanje njene družine kljub uvrstitvi...

, ustvaril/-a VČP

Zoper pobudnika je bil na predlog Mestne občine Kranj v teku izvršilni postopek na izpraznitev in izročitev stanovanja. Pobudniku je bila najemna...

, ustvaril/-a VČP

Osemčlanska družina se je morala do določenega dne izseliti iz stanovanja, v katerem je prebivala. Pobudnica je navedla, da jim je Občina Trebnje...

, ustvaril/-a VČP

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je bilo po elektronski pošti v vednost posredovano elektronsko pismo, naslovljeno tudi na župana Mestne občine...

, ustvaril/-a VČP

Varuha človekovih pravic RS (Varuh) je pobudnica ponovno zaprosila za pomoč pri reševanju bivalnih težav njene družine. Njeno (smiselno enako) zadevo...

, ustvaril/-a VČP

Na podlagi pobud smo obravnavali stanovanjske težave oseb, ki so bile v letu 1992 evakuirane iz Bosne in Hercegovine. Zoper nekatere od njih je bila...