Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je menila, da si je odvetnik zadržal del sredstev, ki jih je bila dolžna poravnati nasprotna stranka za stroške zastopanja, ki mu jih je kot...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je na Odvetniško zbornico Slovenije (OZS) naslovil pobudo za uvedbo disciplinskega postopka zoper odvetnika. Pobudniku je vršilka dolžnosti...