Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Invalidsko zavarovanje

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je Varuhu naslovila pobudo, v kateri je navajala več problemov, med njimi tudi, da ji je bilo za december 2008 ustavljeno izplačilo...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica, 80-letna slovenska državljanka, je po hrvaških predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v Republiki Hrvaški uveljavila pravico...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je bil invalidsko upokojen leta 1998, ker je postal popolnoma pridobitno nesposoben zaradi duševne bolezni. Drugih pravic iz invalidskega...

Več