Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Delovno pravne zadeve


Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK) je kršila načeli preglednosti in dobrega upravljanja, saj je pobudnici...

Več

Dolgotrajni postopki, še posebej kadar gre za ugotavljanje invalidnosti, predstavljajo resno težavo za stranke, saj te ne morejo uveljavljati pravic,...

Več

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica dr. Kornelija Marzel in svetovalka Varuha Sabina Dolič so se v četrtek, 13. 9. 2018, v...

Več

Varuh se je iz medijev seznanil z več primeri, ko je Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) brezposelnim pošiljal neustrezna obvestila o...

Več

Varuh posebno pozornost namenja kršitvam in zlorabam človekovih pravic v okviru delovnih razmerji, pri čemer je v praktično vseh preteklih letnih...

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je zaposlena na delovnem mestu čistilke v osnovni šoli. Zaradi...

Več

V letnem poročilu Varuha za leto 2017 smo opozorili na problematiko roka hrambe zaposlitvenih načrtov pri Zavodu Republike Slovenije za  zaposlovanje...

Več

Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki ji je delodajalec po zaključku programa zaposlitvene rehabilitacije ponudil redno zaposlitev, ki jo...

Več

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je prejel več pobud, v zvezi z (ne)priznanjem posebne olajšave za otroka na podlagi 2. točke prvega...

Več

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) je obravnaval pobudo, s katero nas je pobudnik obvestil, da je Zavod RS za zaposlovanje (v...

Več