Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Povzetek:

Pobudnica je bila več let vključena v program socialne vključenosti v enem od zavodov, ki imajo koncesijo Ministrstva za delo, družino, socialne...

Več
Povzetek:

Varuh je bil seznanjen s težavami diagnosticiranja odraslih oseb z avtizmom v okviru javnega zdravstva. Varuh ugotavlja, da so vsi ključni deležniki...

Več
Povzetek:

Na podlagi vprašalnika, ki ga je poslal vsem zdravstvenim domovom, je Varuh ugotovil nesprejemljive razlike v odzivnosti med ambulantami splošne in...

Več
Povzetek:

Pobudnik je Varuha seznanil s prenehanjem veljavnosti napotnice dan pred določenim kontrolnim pregledom. Varuh je ugotovil, da je razlog v težavah pri...

Več
Povzetek:

Posameznik, ki se zaradi materialne ali socialne stiske obrne na center za socialno delo (CSD) po pomoč, upravičeno pričakuje, da se bo CSD na njegove...

Več
Povzetek:

Po mnenju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije predstavlja poseg v določbo 50. člena Ustave RS, če se poseže v zakonske pravice iz javnih...

Več
Povzetek:

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnil eden izmed centrov za socialno delo z opozorilom, da otroci in mladostniki nimajo...

Več
Povzetek:

Po mnenju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije predstavlja poseg v določbe 2., 14. in 57. člena Ustave RS, če se veljavne predpise razume na...

Več
Povzetek:

Če je posameznemu dijaku onemogočen ali oviran dostop do obvezne prakse v okviru šolskega programa zaradi nezmožnosti vključitve v zavarovanje za...

Več
Povzetek:

Pobudnik je Varuhu podrobno izrazil nestrinjanje z zdravljenjem svoje matere na Oddelku za nevrološke bolezni v Univerzitetnem kliničnem centru...

Več