Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pretekle zaposlitve

 Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) in 2. točke prvega...

Več

Številka: 0202 - 10 / 2017 - 1 - NO

Datum: 20.09.2017

 

 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na podlagi 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in...

Več

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) in 2. točke prvega...

Več
, ustvaril/-a včp

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) in 2. točke prvega...

Več

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Strokovni sodelavec v strokovni službi Varuha, ki je bil 8. 9. 2016 objavljen na...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta: strokovni sodelavec /...

Več

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec Varuha v strokovni službi Varuha, ki je bil 31. 3. 2016 objavljen na...

Več
Državni preventivni mehanizem (DPM)

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) objavlja podaljšanje roka za zbiranje ponudb za uvrstitev na seznam zdravnikov – ekspertov, ki bodo Varuhu nudili...

Več

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec Varuha v strokovni službi Varuha, ki je bil objavljen na spletni strani...

Več