Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pretekle zaposlitve

Varuh človekovih pravic

Zakon o varuhu človekovih pravic - ZVarCP (Uradni list RS, št. 69/17 - uradno prečiščeno besedilo) v 15. členu določa, da ima varuh človekovih pravic...

Več

Varuh človekovih pravic je na podlagi javne objave za zasedbo prostega delovnega mesta Sodelavec - pripravnik v Strokovni službi Varuha izbral dve...

Več

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 –...

Več

Na podlagi 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in...

Več

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005...

Več
Varuh človekovih pravic

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec Varuha II v Strokovni službi Varuha, ki je bil objavljen na spletni...

Več
Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Varuh) javno objavlja razveljavitev javnega natečaja za prosto uradniško delovno...

Več

Na podlagi 10. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo) in 23. člena Poslovnika Varuha...

Več

Obveščamo vas, da je na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Sodelavec v Strokovni službi Varuha, ki je bil objavljen na...

Več

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 –...

Več