Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pretekle zaposlitve

Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic RS objavlja[1] eno prosto strokovno-tehnično delovno mesto Finančnik VII/2-II (1 delovno mesto) za določen čas zaradi...

Več
Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja[1] dve pripravniški uradniški delovni mesti za deset mesecev, za čas trajanja pripravništva

SODE...

Več
Varuh človekovih pravic

Obveščamo vas, je bil na podlagi javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec generalnega sekretarja za pravna...

Več
Varuh človekovih pravic

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US,...

Več
Varuh človekovih pravic

Zakon o varuhu človekovih pravic - ZVarCP (Uradni list RS, št. 69/17 - uradno prečiščeno besedilo) v 15. členu določa, da ima varuh človekovih pravic...

Več

Varuh človekovih pravic je na podlagi javne objave za zasedbo prostega delovnega mesta Sodelavec - pripravnik v Strokovni službi Varuha izbral dve...

Več

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 –...

Več

Na podlagi 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in...

Več

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005...

Več
Varuh človekovih pravic

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec Varuha II v Strokovni službi Varuha, ki je bil objavljen na spletni...

Več