Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pretekli razpisi

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13)  in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih...

Več

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3 - Ur. list RS, št. 63/2007 in 65/2008; v nadaljevanju: ZJU) Varuh človekovih pravic...

Več
, ustvaril/-a VČP

Kandidatki za mesti pripravnik-sodelavec sta bili izbrani. Mesti sta bili objavljeni na spletni strani Varuha človekovih pravic Republike Slovenije in...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana, upoštevajoč 4. točko prvega odstavka 68. člena Zakona o javniih...

Več
, ustvaril/-a VČP

Obveščamo, da je bila na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Vodja glavne pisarne kandidatka izbrana. Javni natečaj je bil...

Več


Na podlagi prve alineje prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, ki ga je izdala varuhinja človekovih...

Več
, ustvaril/-a VČP

Obveščamo, da je bila na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec Varuha v Strokovni službi kandidatka izbrana....

Več
, ustvaril/-a VČP

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3 - Ur. list RS, št. 63/2007 in 65/2008; v nadaljevanju: ZJU) Varuh človekovih pravic...

Več

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3 - Ur. list RS, št. 63/2007 in 65/2008; v nadaljevanju: ZJU) Varuh človekovih pravic...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št....

Več
, ustvaril/-a VČP

Postopek izbire kandidata za delovno mesto Pripravnik-sodelavec, ki je bilo objavljeno 24.10.2011 na spletni strani Varuha človekovih pravic, je...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št....

Več
, ustvaril/-a VČP

Obvestilo o končanem izbirnem postopku

 

Obveščamo, da je bila na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3 - Ur. list RS, št. 63/2007 in 65/2008; v nadaljevanju: ZJU) Varuh človekovih pravic...

Več
, ustvaril/-a VČP

Postopek izbire kandidata za delovno mesto Administrator V za določen čas, ki je bilo objavljeno 21.12.2010 na spletni strani Varuha človekovih pravic...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana objavlja eno prosto delovno mesto za določen čas:

ADMINISTRATOR V

Delovno mesto bo...

Več
, ustvaril/-a VCP

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana objavlja eno prosto delovno mesto za določen čas:

 

PRIPRAVNIK(-ca) -...

Več
, ustvaril/-a VČP

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Sodelavec (za delo na področju okolja in prostora), objavljen 28.09.2010 na spletni...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3 - Ur. l. RS, št. 63/2007 in 65/2008; v nadaljevanju: ZJU) Varuh človekovih pravic Republike...

Več
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana objavlja eno prosto delovno mesto za določen čas:

ADMINISTRATOR  V.

Delovno mesto bo...

Več