Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Državni preventivni mehanizem (DPM)


Predstavnika Državnega preventivnega mehanizma (DPM), namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik, sta bila od 13. do 14....

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije SKUP Katja Piršič, ter...


Svetovalka Varuha in članica državnega preventivnega mehanizma Ana Polutnik se je med 7. do 9. novembrom 2018 v Kopenhagnu udeležila delavnice za...

Namestnik varuhinje Ivan Šelih je na seji Komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti v četrtek, 8. 11. 2018, predstavil glavne...

Člana slovenskega Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Humanitarno društvo...


Svetovalka Varuha Lili Jazbec se je 12. 10. 2018 v Prištini udeležila regionalne konference državnih preventivnih mehanizmov proti mučenju (DPM)...


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je od 1. 10. do 4. 10. 2018 na študijski obisk sprejel predstavnike Državnega preventivnega mehanizma (DPM) iz...

Svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik sta 28. 9. 2018 na 10. mednarodni konferenci o demenci ASK 2018 predstavila ugotovitve tematskih...

Člani državnega preventivnega mehanizma (DPM) Slovenije, namestnik varuhinje Ivan Šelih ter svetovalca Varuha Robert Gačnik, spec., in mag. Jure...

Člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič, predstavnik nevladne organizacije Karitas Cveto Uršič in...