Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Državni preventivni mehanizem (DPM)


Otroci in mladostniki s težavami v duševnem zdravju so bili osrednja tema drugih dnevov duševnega zdravja, ki so potekali v Kongresnem centru v...

V tednu od 28. 8. do 1. 9. 2017 se v gosteh pri Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) in Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij - PIC mudi...

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 2. 8. 2017 obiskal zasebni socialno varstveni zavod Dom Sv. Martina Srednja vas v Bohinju (Dom). Šlo je za...

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je na svojih spletnih straneh aprila 2017 objavilo podatke o varovanih...

Namestnik varuhinje in vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih in svetovalec Varuha mag. Jure Markič, sta se od 5. do 6. 7. 2017 v...


Člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih, namestnik varuhinje, svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec. in predstavnik izbrane nevladne...

Člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) so v ponedeljek, 12. 6. 2017, opravili nenapovedan obisk Dom starejših občanov Ljutomer in bivalno enoto...

»Z načrtovanimi preventivnimi obiski uspešno preprečujemo mučenje ali drugo grdo ravnanje, v mnogih obiskanih ustanovah pa so zaradi naših priporočil...

Namestnik varuhinje in vodja državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih in svetovalec Varuha ter član DPM-ja Robert Gačnik, spec., sta se 31....


Namestnik varuhinje in vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih in svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Robert Gačnik, spec., so se...