Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Državni preventivni mehanizem (DPM)

Člana Državnega preventivnega mehanizma, svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije humanitarno društvo Pravo za vse...

Člana Državnega preventivnega mehanizma, svetovalec Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Marija...

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Slavica Frelih sta...

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS...

Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je na povabilo Sveta Evrope v sredo in četrtek, 15. in 16. 12. 2017, v Hammametu v Tuniziji udeležil mednarodnega...

Svetovalca Varuha človekovih pravic RS (Varuh) mag. Jure Markič in Ana Polutnik sta 14. 12. 2017 obiskala posebni socialnovarstveni zavod Dom na Krasu...

Namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik sta se v torek in sredo,  12. in 13. 12. 2017, v Beogradu udeležila srečanja mreže...

Člana državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Novi Paradoks Nika Mori, sta v...


Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je 14. in 15. 11. 2017 v Pragi na Češkem udeležil posveta evropskih državnih preventivnih mehanizmov (DPM) o...

Namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha mag. Jure Markič sta se v četrtek, 16. 11. 2017, v prostorih Ministrstva za delo, družino,...