Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM nenapovedano obiskal SVZ Hrastovec

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) mag. Jure Markič, svetovalec Varuha in Maja Pajk, predstavnica nevladne organizacije Novi Paradoks, sta 27. 10. 2022 opravila nenapovedan kontrolni obisk SVZ Hrastovec. Ob svojem obisku sta sledeč načelu "Ne škoduj" upoštevala vse potrebne varnostne ukrepe, namenjene preprečevanju vnosa ali prenosa okužb in tako ves čas obiska nosila ustrezno zaščitno masko ter poskrbela za razkuževanje rok in vzdrževanje varnostne razdalje. Ob obisku sta preverjala predvsem uresničitev priporočil, ki jih je DPM dal ob svojem prejšnjem obisku leta 2021. Ugotovila sta, kot je izhajalo že iz odgovora zavoda na poročilo leta 2021, da je bila večina priporočil uresničenih, nekaj pa jih na uresničitev še čaka, na kar sta že ob samem obisku izrecno opozorila. Med obiskom sta se predstavnika DPM pogovorila tako z vodstvom zavoda, kot tudi s posameznimi stanovalci in zaposlenimi na varovanih oddelkih. O svojih ugotovitvah bosta pripravila poročilo.

Natisni: