Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM nenapovedano v Dom starejših občanov Vič - Rudnik, enote Bokalce

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) svetovalec Varuha mag. Jure Markič in Urška Čopič, predstavnica nevladne organizacije Pravo za VSE, sta 22. 9. 2022 opravila nenapovedan obisk Doma starejših občanov Vič - Rudnik, enote Bokalce.

Ob svojem obisku sta sledeč načelu "Ne škoduj" upoštevala vse potrebne varnostne ukrepe, namenjene preprečevanju vnosa ali prenosa okužb in tako ves čas obiska nosila ustrezno zaščitno masko ter poskrbela za razkuževanje rok in vzdrževanje varnostne razdalje. Preverjala sta bivalne pogoje stanovalcev in oskrbo, ki jim jo nudijo zaposleni.

Ugotovila sta, da se zaposleni trudijo, da stanovalcem ustvarijo čim bolj domače bivalno okolje tudi na varovanem oddelku, namenjenem stanovalcem z demenco. Ob tem sta izvedela, da se bo varovani oddelek v bližnji prihodnosti selil v primernejše prostore za tovrstne stanovalce z neposrednim izhodom na zunanje površine. V načrtu pa je tudi gradnja povsem nove stavbe, ki bo za bivanje še neprimerno boljša, predvsem pa v njej ne bo več sob s tremi ali celo štirimi posteljami (večina sob na sedanjem varovanem oddelku je takšnih).

Predstavnika DPM sta ob obisku opozorila na nekaj primerov dobrih praks in se pogovorila s posameznimi stanovalci. O svojih ugotovitvah bosta pripravila poročilo.

Natisni: