Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM v VDC Tolmin

Predstavnici Državnega preventivnega mehanizma (DPM) svetovalka Varuha Sonja Božič Testen in predstavnica nevladne organizacije Slovenska fundacija za UNICEF Neja Čopi sta 13. 7. 2022 in 6. 9. 2022 opravili nenapovedan obisk Varstveno delovnega centra Tolmin.

Z direktorico VDC Tolmin sta se 13. 7. 2022 pogovorili o načinu dela z uporabniki in izzivih, s katerimi se pri delu srečujejo, zaradi okužb med uporabniki pa tega dne nista nista vstopili v bivalne prostore. Zato sta VDC Tolmin ponovno obiskali 6. 9. 2022 in si v spremstvu uporabnikov ogledali prostore bivalne enote in stanovanjske skupine. Med pogovorom z uporabniki sta predstavnici DPM izvedeli, da uporabniki sodelujejo pri vsakodnevnih opravilih, načrtovanju prostočasnih aktivnosti ter da so dobro seznanjeni s svojimi pravicami.
O obisku bo DPM pripravil poročilo.  

Natisni: