Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM obiskal Dom starejših Na Fari v Prevaljah

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) mag. Jure Markič, svetovalec Varuha in Ilona Osrajnik, predstavnica nevladne organizacije Pravo za VSE, sta 8. 9. 2022 opravila nenapovedan kontrolni obisk Doma starejših Na Fari, Prevalje. Ob svojem obisku sta sledeč načelu "Ne škoduj" upoštevala vse potrebne varnostne ukrepe, namenjene preprečevanju vnosa ali prenosa okužb in tako ves čas obiska nosila ustrezno zaščitno masko ter poskrbela za razkuževanje rok in vzdrževanje varnostne razdalje.

Ob obisku sta preverjala predvsem uresničitev priporočil, ki jih je DPM dal ob svojem prejšnjem obisku leta 2021. Ugotovila sta, da je bila večina priporočil uresničenih, nekaj pa jih na uresničitev še čaka (npr. ustrezna ureditev urnikov aktivnosti), na kar sta že ob samem obisku izrecno opozorila. Med obiskom sta se predstavnika DPM pogovorila s posameznimi stanovalci, izvedela, kako je potekalo življenje v času epidemije in kakšno je stanje glede okužb v času obiska. O svojih ugotovitvah bosta pripravila poročilo.

Natisni: