Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM: "Zelo skrbijo vse daljše namestitve otrok v kriznem centru Palčiča!"

Predstavnici državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ana Polutnik, svetovalka Varuha, in Lili Jazbec, predstavnica nevladne organizacije ZDUS – Zveze društev upokojencev Slovenije, sta 6. 9. 2022 obiskali Krizni center za otroke Palčica v Grosupljem.

Krizni center za otroke Palčica je namenjen otrokom v starosti do šest let, ki jih je treba zaradi njihove varnosti in zaščito njihovih koristi nemudoma umakniti iz družinskega okolja. DPM je ta krizni center obiskal prvič. O njegovem delovanju, težavah ter izzivih, s katerimi se vsakodnevno soočajo, sta se predstavnici DPM pogovorili z vodjo kriznega centra. Med drugim sta ugotovili, da se število bivalnih dni v zadnjih letih povečuje in da so namestitve vedno daljše, kar običajno ni v korist nameščenih otrok in ni v skladu s konceptom delovanja kriznih centrov, po katerem naj bi bile namestitve kratkotrajne oziroma začasne.

Na problematiko dolgotrajnih namestitev, s katero se soočajo tudi krizni centri za otroke in mladostnike v starosti od šest do 18 let, je DPM opozoril že v poročilih o obiskanih kriznih centrih za otroke in mladostnike in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že pozval k ukrepanju.

Predstavnici DPM sta si v Kriznem centru za otroke Palčica ogledali tudi bivalne prostore in opremo ter ugotovili, da so pogoji za bivanje, obravnavo otrok in delo zelo dobri. Ugotovili sta še, da prejme krizni center veliko opreme in sredstev za obravnavo otrok od različnih donatorjev, pri čemer je zaskrbljujoče, da donirana sredstva in opremo porabijo večinoma za pokrivanje osnovnih potreb otrok, ki bivajo v kriznem centru.

O ugotovitvah z obiska bo pripravljeno poročilo.

 

Natisni: