Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Na Poljskem o spremljanju uporabe sile v zaprtih ustanovah z namenom preprečevanja mučenja

Namestnik varuha človekovih pravic Ivan Šelih se je od 24. do 25. avgusta 2022 v poljski prestolnici Varšavi udeležil petega letnega srečanja Državnih preventivnih mehanizmov (DPM) z naslovom Spremljanje uporabe sile in opreme za kazenski pregon v sistemu kazenskega pravosodja (Monitoring the use of force and law enforcement equipment in the criminal justice system). Srečanje je bilo namenjeno prepoznavanju in izmenjavi dobrih praks ter izkušenj Državnih preventivnih mehanizmov (DPM) in nevladnih organizacij o tem, kako spremljati uporabo sile in opreme v zaprtih ustanovah z namenom preprečevanja mučenja. Udeleženci so govorili tudi o identifikaciji načinov za boljšo varstvo  oseb, ki jim je odvzeta prostost pred morebitnimi zlorabami, mučenjem in slabemu ravnanju, tudi kadar je to storjeno z neustrezno uporabo sile.

Namestnik Šelih je v okviru srečanja predstavil prakso slovenskega DPM v zvezi s preverjanjem uporabe sile oziroma drugih prisilnih sredstev v Sloveniji. Tako na primer člani DPM ob obiskih v zavodih za prestajanje kazni zapora redno preverjajo podatke o uporabljenih prisilnih sredstvih. Pri tem so še posebej pozorni na morebitno povečanje uporabe prisilnih sredstev  na splošno,  pa tudi na informacije o tem, zoper katere posameznike so bila ta sredstva uporabljena. Po potrebi preverjajo tudi posamezne osebne spise oziroma se pogovorijo s posamezniki zoper katere so bila prisilna sredstva uporabljena. O ugotovitvah poročajo v poročilu o obisku. V primeru resnih pritožb imajo možnost, da posamezni primer obravnavajo na podlagi pristojnosti in pooblastil Varuha človekovih pravic.

Ugotavljajo, da so prisilna sredstva v zavodih za prestajanje kazni zapora v praksi redko uporabljena. Uporaba prisilnih sredstev mora tudi sicer biti skrajen ukrep, vsaka uporaba pa sorazmerna. DPM vedno poudarja potrebo, da je vsak primer uporabe prisilnih sredstev tudi natančno zabeležen. Vsak primer uporabe prisilnih sredstev mora biti preverjen in ocenjena njegova ustreznost oziroma upravičenost. DPM je že večkrat v tej zvezi poudaril potrebo, da je v ta postopek aktivno vključena tudi oseba zoper katero so bila uporabljena prisilna sredstva. Imeti mora možnost, da sama poda svoje videnje dogodka, ta izpoved pa mora biti upoštevana pri oceni upravičenosti uporabe prisilnih sredstev.

Pomembno vlogo pri ocenjevanju upravičenosti uporabe prisilnih sredstev ima tudi zdravniški pregled. Ta je v interesu (pravosodnih) policistov (da se zavrnejo morebitne neopravičene pritožbe) kot tudi zaprte osebe. Zato je DPM že večkrat priporočil, da se zdravniški pregled zagotovi vsaki osebi zoper katero so bila uporabljena prisilna sredstva, zlasti pa v primeru nastanka telesnih poškodb. Kljub temu DPM ugotavlja, da se v praksi še vedno dogaja, da zdravniki ne podajo svoje ocene skladnosti navedb osebe, kako in zakaj je prišlo do telesne poškodbe, in ugotovitev objektivnega zdravniškega pregleda.

Glavno težavo pa predstavlja obravnava primerov, ko se navedbe razlogov za uporabo sile razlikujejo: ko gre za različne izpovedi na eni strani osebe, zoper katero je bila sila uporabljena in na drugi strani (pravosodnih) policistov, ni pa drugih objektivnih prič. V teh primerih ima lahko pomembno vlogo uporaba video nadzornih sistemov. Ta ima tudi vlogo zaščite policistov in drugih uradnih oseb pred morebitnimi neutemeljenimi očitki o njihovem nezakonitem ravnanju. Varuh je tako na primer v enem izmed obravnavanih primerov iz centra za tujce ministrstvu za notranje zadeve že predlagal, da zagotovi uporabo takšnih sredstev (npr. s pomočjo nosljivih osebnih kamer) vsaj v vseh tistih primerih, ko gre za v naprej predvideno uporabo prisilnih sredstev.

Dogodka, ki sta ga organizirala Združenje za preprečevanje mučenja (APT) in Urad za demokratične institucije in človekove pravice (OVSE/ODHIR), so se udeležili predstavniki 26 Državnih preventivnih mehanizmov (DPM) s področja območja Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), predstavniki nekaterih mednarodnih in nacionalnih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju preprečevanja in boja proti mučenju v regiji OVSE in mednarodnih ter regionalnih nadzornih teles.

Natisni: