Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obisk Varstveno delovnega centra Nova Gorica

Predstavnici Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Sonja Božič Testen, svetovalka Varuha in Monika Bohinec, predstavnica nevladne organizacije Mirovni inštitut, sta 18. 8. 2022 opravili nenapovedan obisk Varstveno delovnega centra Nova Gorica, Enote Stara Gora, v kateri bivajo uporabniki z motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter uporabniki s pridobljeno možgansko poškodbo. S predstavnikoma zaposlenih sta se pogovorili o načinu dela z uporabniki, nato pa sta si ogledali bivalne prostore in stopili v stik z uporabniki.

O obisku bo DPM pripravil poročilo.     

Natisni: