Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM nenapovedano v ZPKZ Koper, oddelek Nova Gorica

Predstavnika Državnega preventivnega mehanizma, svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec. in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut Katarina Vučko, sta 10. 8. 2022 opravila nenapovedan obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica. O obisku bo izdelano poročilo.

Natisni: