Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM nenapovedano opravil kontrolni obisk Doma Nine Pokorn Grmovje

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in Urška Čopič, predstavnica nevladne organizacije Pravo za VSE, sta 28. 7. 2022 opravila nenapovedan kontrolni obisk Doma Nine Pokorn Grmovje.

Ob svojem obisku sta sledeč načelu 'Ne škoduj!' upoštevala vse potrebne varnostne ukrepe, namenjene preprečevanju vnosa ali prenosa okužb in tako ves čas obiska nosila ustrezno zaščitno masko ter poskrbela za razkuževanje rok in vzdrževanje varnostne razdalje.

Preverjala sta predvsem uresničitev trinajstih priporočil, ki jih je DPM dal ob svojem prejšnjem obisku leta 2021. Ugotovila sta, da je bila večina priporočil uresničenih, s strani sogovornikov pa sta bila seznanjena s težavami, s katerimi se srečuje zavod (prezasedenost varovane enote, nameščanje oseb z odvisnostjo).

Pogovorila sta se s posameznimi stanovalci, izvedela, kako je potekalo življenje v času epidemije in kakšno je stanje glede okužb v času obiska. O svojih ugotovitvah bosta pripravila poročilo.

Natisni: