Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM nenapovedano v ZPKZ Maribor, oddelek Murska Sobota

Predstavnika Državnega preventivnega mehanizma, svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec. in predstavnik pogodbene nevladne organizacije Društvo Pravo za VSE Valentin Delević, sta 28. 7. 2022 opravila nenapovedan obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor, Oddelek Murska Sobota. O obisku bo izdelano poročilo.

Natisni: