Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Nenapovedan obisk Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane v Slovenski Bistrici

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, in Amarila Rižnar, predstavnica nevladne organizacije Spominčica - Alzheimer Slovenija, sta 13. 7. 2022 opravila nenapovedan kontrolni obisk Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, Enote v Slovenski Bistrici.

Preverjala sta predvsem uresničitev enajstih priporočil, ki jih je DPM dal ob svojem prejšnjem obisku leta 2021. Ugotovila sta, da je bila večina priporočil uresničenih, nekatera pa še ne (npr. boljša označenost nabiralnika za pritožbe, pohvale in pobude, grafični simboli na urniku aktivnosti, ki naj vsebuje tudi aktivnosti, ki se izvajajo v soboto in nedeljo).

Med obiskom sta govorila s posameznimi stanovalci, izvedela, kako je potekalo življenje v času epidemije in kakšno je stanje glede okužb v času obiska. O svojih ugotovitvah bosta pripravila poročilo.

Natisni: