Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh poziva MDDSZ, da že končno uredi vprašanje prezasedenosti posebnih socialno-varstvenih zavodov

Državni preventivni mehanizem (DPM) se je na podlagi ugotovitev ob rednih obiskih posebnih socialno varstvenih zavodov (posebni SVZ) odločil za tematske obiske več posebnih socialno varstvenih zavodov, kombiniranega zavoda in dveh psihiatričnih ustanov. Obiski so bili namenjeni ugotavljanju (pre)zasedenosti varovanih oddelkov posebnih socialno varstvenih zavodov (aktualno na: https://www.gov.si/teme/posebni-socialno-varstveni-zavodi/), razmeram zaradi prezasedenosti in povečani obremenitvi osebja.

Izsledki tematskih obiskov so pokazali, da je čas za nov poziv Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, da se ta težava, na katero tako DPM, Varuh kot tudi drugi deležniki že dolga leta opozarjajo, končno začne urejati aktivno in sistemsko in se čim prej tudi dokončno uredi.

Člana DPM-ja mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, in predstavnica nevladne organizacije Spominčica - Alzheimer Slovenija Amarila Rižnar sta 11. 4. 2022 obiskala Dom na Krasu, Dom upokojencev Idrija, Enoto Marof in Psihiatrično bolnišnico Idrija. Dva dni kasneje, 13. 4. 2022, sta mag. Jure Markič in Rok Kuster iz Društva Pravo za Vse obiskala Dom Nine Pokorn, Grmovje in Oddelek za psihiatrijo na UKC Maribor. Svetovalec Varuha mag. Jure Markič je z Barbaro Smogavc iz Društva Pravo za Vse 19. 4. 2022 obiskal še SVZ Hrastovec in Dom Lukavci.

Posebni SVZ-ji se še vedno srečujejo s prezasedenostjo varovanih oddelkov in s številnimi s tem povezanimi težavami (prostorska stiska, nezadovoljstvo stanovalcev, preobremenjenost zaposlenih).

DPM je ob obisku enote kombiniranega zavoda ugotovil, da tam sicer trenutno varovani oddelki niso prezasedeni, so pa razmere za bivanje slabše (starejši objekt, manjši prostori). Kljub zagotovilom MDDSZ se ta zavod srečuje s težavami pri pridobivanju sredstev za zagotovitev boljših bivalnih pogojev za stanovalce in s tem tudi delovnih pogojev za zaposlene.

Obisk psihiatričnih ustanov (psihiatrično bolnišnico in oddelek za psihiatrijo splošne bolnišnice) pa je pokazal, da se tam srečujejo s prezasedenostjo oddelkov pod posebnim nadzorom zaradi pacientov, katerih zdravljenje je sicer zaključeno, čakajo pa na sprejem v povsem zasedeni varovani oddelek posebnega SVZ. Ti pacienti tudi skoraj eno leto zasedajo mesta na oddelkih pod posebnim nadzorom, posledično nimajo dostopa drugi.

Natisni: