Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM obiskal CUDV Dobrna

Predstavnice Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Sonja Božič Testen in Ana Polutnik, svetovalki Varuha, ter Neža Peternelj, predstavnica nevladne organizacije SKUP, so dne 30. 3. 2022 opravile nenapovedan obisk Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna.

S predstavnicami zaposlenih so se pogovorile o načinu dela z uporabniki in si ogledale bivalne prostore na sedežu zavoda. Ugotovile so, da so bivalni pogoji za bivanje otrok, mladostnikov in odraslih oseb v CUDV Dobrna dobri, posebej pa velja pohvaliti prijazen način podajanja informacij in navodil v obliki piktogramov, kar uporabnikom omogoča večjo stopnjo samostojnosti. O obisku bodo predstavnice DPM pripravile poročilo.    

Natisni: