Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM obiskal Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec

Predstavnici državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ana Polutnik, svetovalka Varuha, in Katja Piršič, predstavnica nevladne organizacije SKUP – Skupnost privatnih zavodov, sta 1. 3. in 2. 3. 2022 obiskali Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec. Na sedežu tega strokovnega centra za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v Logatcu sta opravili obisk dveh vzgojnih skupin, obiskali pa sta tudi stanovanjski skupini na Vrhniki in v Postojni ter intenzivno skupino v Planini.

O delovanju strokovnega centra, o težavah in izzivih, s katerimi se soočajo otroci in zaposleni, sta se predstavnici DPM pogovorili z ravnateljem, vzgojitelji in predstavniki svetovalne službe. Svoje poglede na bivanje v strokovnem centru so s predstavnicama DPM delili tudi otroci in mladostniki.  

DPM bo o svojih ugotovitvah z obiskov pripravil poročilo.

Natisni: