Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obisk Centra za varstvo in delo Golovec

Predstavnici Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalka Varuha Sonja Božič Testen in predstavnica nevladne organizacije Zveza društev upokojencev Slovenije - ZDUS Stanka Radojičič, ter svetovalec Varuha Lan Vošnjak so 21. 2. 2022 opravili nenapovedan obisk Centra za varstvo in delo Golovec.

S predstavniki zaposlenih so se pogovorili o načinu dela z uporabniki, posebno pozornost pa so namenili omejitvam, ki so bile sprejete z namenom preprečevanja okužbe uporabnikov v času epidemije.  Seznanili so se z načinom obravnave uporabnika v rdeči coni,  ogledali pa so si tudi bivalne prostore, v katerih je bila v času obiska siva cona, in prostore, v katerih uredijo rdečo cono v primeru okužbe večjega števila uporabnikov.  
O obisku bo DPM pripravil poročilo.  

Natisni: