Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM obiskal CUDV Radovljica

Predstavnice Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Sonja Božič Testen in Ana Polutnik, svetovalki Varuha, ter Lili Jazbec, predstavnica nevladne organizacije Zveza društev upokojencev Slovenije - ZDUS, so 16. 2. 2022 opravile nenapovedan obisk Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica.

S predstavniki zaposlenih so se pogovorile o načinu dela z uporabniki, izzivih v času epidemije ter stanju glede okužb v času obiska. Ogledale so si tudi bivalne prostore in učilnice, v katerih izvajajo posebni program vzoje in izobraževanja. O obisku bodo pripravile poročilo.  

Natisni: