Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Poslanci namestnika varuha Ivana Šeliha imenovali še za en mandat

Državni zbor Republike Slovenije je danes, 27. 1. 2021 potrdil predlog mandatno-volilne komisije za imenovanje namestnika varuha človekovih pravic. To je postal dosedanji namestnik Ivan Šelih, ki se mu mandat sicer izteče 17. 6. 2021, dan kasneje pa bo funkcijo nastopil z novim mandatom. Šelih je bil na seji Državnega zbora, kjer je bilo prisotnih 85 poslank in poslancev, potrjen z 52 glasovi.

Ivan Šelih je univerzitetni diplomirani pravnik, ki je v instituciji Varuha človekovih pravic RS zaposlen 25 let. Svoje znanje in izkušnje na strokovnih delovnih mestih je zadnjih 13 let nadgradil in dodatno razvil z vodenjem področja pravosodja, omejitev osebne svobode in policijskih postopkov in vzpostavljanjem in vodenjem Državnega preventivnega mehanizma v Sloveniji.

»Namestnik Ivan Šelih je s svojim dosedanjim delom in strokovnim znanjem dokazal, da je najprimernejši kandidat, da s funkcijo namestnika varuha človekovih pravic nadaljuje še en mandat. Je nepogrešljiv član vodstva in institucije Varuha človekovih pravic ter izkušen in predan sodelavec. Področja, ki jih vodi namestnik Šelih so področja omejitve osebne svobode, pravosodje, policijski postopki, zasebno varovanje, detektivi in redarji, obenem pa je vodja Državnega preventivnega mehanizma. Nenazadnje Ivan Šelih uživa velik ugled tudi v tujini, je namreč mednarodno priznan strokovnjak s področja Državnega preventivnega mehanizma. Mnogi, ki šele vzpostavljajo preventivne mehanizme ali pa jih razvijajo, ga vabijo, da jim pomaga s svojimi izkušnjami in znanjem. Namestnik Šelih tako s sodelavci dviguje ugled naše države v tujini in prispeva k razvoju dobrih praks.

Kot kredibilen in ugleden strokovnjak med drugim pripravlja tudi predloge in pripombe k veljavnim ali predlaganim zakonom. Tako je v letu 2019 sodeloval v delovni skupini Ministrstva za zdravje za pripravo sprememb Zakona o duševnem zdravju, podal pripombe in predloge na osnutek Zakona o obravnavanju mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, pri pripravi Pravilnika o izvrševanju kazni zapora in drugih predpisov. Je avtor več člankov s področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Od leta 2010 je tudi zunanji strokovnjak član Strokovnega sveta za policijsko pravo in pooblastila, ki je stalno, avtonomno in posvetovalno telo Policije in Direktorata za policijo in druge varnostne naloge Ministrstva za notranje zadeve. Prav zaradi njegove kompetentnosti, zavzetosti, predanosti in osebnostnih potez in osebne integritete, verjamem, da mi bo še naprej v veliko pomoč pri varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin državljank in državljanov Republike Slovenije,« je v svojem predlogu zapisal varuh Peter Svetina.

Zakon o varuhu človekovih pravic določa, da ima varuh najmanj dva in največ štiri namestnike. Poleg Ivana Šeliha so varuhovi namestniki še Miha Horvat, Marjeta Cotman in dr. Jože Ruparčič.


Natisni:

Sorodne novice

- Varuh človekovih pravic
17.12.2021

Državni zbor Republike Slovenije je včeraj, 16. 12. 2021, potrdil predlog mandatno-volilne komisije za imenovanje namestnika varuha človekovih pravic....

Več