Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Odprti oddelek Ig

Člana DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut Maja Ladić, sta opravila nenapovedani obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Odprti oddelek Ig.

Natisni: