Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Namestnik Šelih na prvem srečanju Skupine Nafplion

Namestnik varuha Ivan Šelih se je 8. in 9. oktobra 2019 udeležil prvega sestanka Skupine Nafplion. Sestanek je ob pomoči Sveta Evrope organiziral italijanski državni preventivni mehanizem – DPM (Garante Nazionale del diritti delle persone detenute o privote della liberta perspnale). Skupina Nafplion je nastala na podlagi tako imenovanega procesa iz Nafpliona, tj. pobude grškega ombudsmana ter nekaterih drugih institucij ombudsmanov oziroma DPM iz držav članic Svet Evrope.

Glavni namen ustanovitve skupine Nafplion je vzpostavitev mehanizma za zagotovitev zunanjega neodvisnega spremljanja operacij agencije Frontex v zvezi s prisilnim vračanjem, vključno z oblikovanjem specifičnih priporočil za organe, ki izvajajo prisilna vračanja, spremljanje izvajanja teh priporočil in s tem prispevati k preglednosti nad izvajanjem postopkov vračanja.

Tokratnega srečanja, ki je bilo prvo potem, ko je bila 23. 5. 2019 sprejeta Listina Skupine Nafplion, so se udeležili predstavniki ombudsmanov oziroma DPM iz Albanije, Avstije, Cpira, Grčije, Italije, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Španije, Sveta Evrope in drugih organizacij.

Udeleženci dogodka so razpravljali o organizaciji svojega dela in načrtih za delo v prihodnje. Izbrali so koordinatorja biroja, ki bo ob pomoči dveh drugih članov Skupine poskrbel za delovanje skupine. Funkcija koordinatorja je bila zaupana grškemu ombudsmanu, za pomočnika pri temu pa sta bila izbrana italijanski DPM in DPM Slovenije. Poleg tega so udeleženci srečanja obravnavali tudi delovanje skupine, ki opravlja spremljanje prisilnih vračanj v okviru Frontex-a ter obravnavali predlog za povračilo stroškov za DPM, katerih osebje sodeluje v tej skupini Frontex-a. Udeležencem sestanka je bila predstavljena tudi italijanska raziskava o dobrih praksah spremljanja prisilnih vračanj v Evropski uniji.

V Sloveniji na podlagi javnega razpisa spremlja vračanja tujcev iz Slovenije v države izvora, Slovenska Karitas, ki sicer sodeluje z DPM Slovenije pri izvajanju njegovih nalog in pooblastil.  DPM Slovenije sam še ni izvedel nobenega spremljanja vračanja tujcev, se pa na izvajanje teh aktivnosti v zadnjem času intenzivno pripravlja.

Natisni: