Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM preveril uresničevanje priporočil v Domu upokojencev Idrija

Člana Državnega preventivnega mehanizma, svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Novi Paradoks Mateja Markovič, sta 9. 5. 2019, opravila kontrolni obisk Doma upokojencev Idrija, enote Marof (Enota).


Gre za enoto socialno varstvenega zavoda, ki je namenjena odraslim osebam s težavami v duševnem zdravju in duševnem razvoju. Namen tokratnega obiska je bila kontrola spoštovanja priporočil, ki jih je DPM podal ob svojem prejšnjem obisku leta 2016.

Ugotovila sta, da je Enota del priporočil DPM že uresničila in s tem še izboljšala bivalne pogoje stanovalcev, pa tudi njihovo obravnavo s strani zaposlenih. Na nekaj neuresničenih priporočil bo DPM posebej opozoril v poročilu o obisku.

Natisni: