Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Zavod sv. Martina uresničuje priporočila DPM

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Spominčica - Alzheimer Slovenija David Krivec, sta 12. 4. 2019 opravila kontrolni obisk Zavoda sv. Martina, Srednja vas v Bohinju. Namen tokratnega obiska je bila kontrola spoštovanja priporočil, ki jih je DPM podal ob svojem prejšnjem obisku leta 2017.

Ugotovila sta, da je Zavod del priporočil DPM že uresničil in tako še izboljšal bivalne pogoje stanovalcev, pa tudi njihovo obravnavo s strani zaposlenih. Posebej je treba poudariti, da je na podlagi leta 2017 podanega priporočila DPM Občina Bohinj zagotovila asfaltno prevleko povezovalne poti s kolesarsko stezo in s tem omogočila osebam na invalidskih vozičkih zelo povečala možnosti za sprehod. Na novi povezavi je že potekala prireditev Pohod za spomin, ki so se je v veliki meri udeležili tudi stanovalci zavoda.

Člana DPM pa sta ugotovila tudi, da še vedno prihaja do zamud pri podajanju predlogov za podaljšanje zadržanja, na kar sta vodstvo takoj opozorila, posebej pa bo DPM to težavo izpostavil tudi v poročilu o obisku.

Natisni: