Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM opravil kontrolni obisk Centra starejših Horjul

 

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, in predstavnica nevladne organizacije PIC - Pravno informacijskega centra nevladnih organizacij, sta opravili kontrolni obisk Centra starejših Horjul. Preverila sta spoštovanje priporočil, ki jih je DPM podal ob svojem prejšnjem obisku leta 2017


Ugotovili sta, da je Dom del priporočil DPM že realiziral in s tem še izboljšal bivalne pogoje stanovalcev, pa tudi njihovo obravnavo s strani zaposlenih. Nekaj priporočil Center še ni uspel uresničiti, na kar je bilo vodstvo opozorjeno ob obisku, ugotovitve pa bodo vsbovane tudi v poročilu o obisku. 

Natisni: