Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Udeležba predstavnikov Varuha na znanstveni konferenci v Banji Luki

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., sta se v Banja Luki v Bosni in Hercegovini 15. 3. 2019 udeležila Tretje znanstvene konference z naslovom Uskladitev pravnih predpisov s pravnim redom Evropske unije (Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije).


Konferenco je organiziral Raziskovalni center Banja Luka v sodelovanju z Inštitutom za primerjalno pravo Beograd. Udeležilo se jo je preko 30 udeležencev iz 7 držav, na njej pa je bilo predstavljenih 25 različnih tem, ki so se nanašale na različne obveze v procesu usklajevanja pravnih standardov z acquis Evropske unije in sicer kazenske zakonodaje, pravne ureditve pranja denarja in financiranja terorizma, prepovedi mučenja oziroma spoštovanja človekovih pravic, standardov postopanja varnostnih organov, varstva prič v kazenskem postopku, preprečevanja družinskega nasilja in nasilja nad ženskami in druga vprašanja.

Namestnik Šelih je zbranim predstavil delo državnega preventivnega mehanizma v Sloveniji, njegova predstavitev pa je bila še posebej zanimiva udeležencem konference iz Bosne in Hercegovine, saj se ta šele pripravlja na vzpostavitev nacionalnega mehanizma za preprečevanje mučenja in drugega slabega ravnanja z osebami, ki jim je odvzeta prostost.

Natisni: