Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Prvi obisk Doma Podsabotin

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Slavica Frelih, sta 28. 11. 2018 prvič obiskala Dom upokojencev Nova Gorica v Podsabotinu.

Dom Podsabotin je bil odprt pred desetimi leti, zgrajen je po sodobnih standardih in glede na ugotovitev predstavnikov DPM nudi stanovalcem primerne bivalne pogoje. Vseeno pa so ugotovili nekaj pomanjkljivosti, predvsem pri vzdrževanju prostorov varovanega oddelka in vodenju sodnih postopkov za zadržanje, na katere smo opozorili že med samim obiskom, priporočila pa bodo vsebovana tudi v poročilu o obisku.

V poročilu bo DPM nedvomno pohvalil tudi prizadevanja vodstva, da stanovalcem varovanega oddelka zagotovi primerne pogoje za bivanje na prostem, tako so ravno v času obiska DPM poleg obstoječe prostorne terase gradili tudi manjši park, ki bo na voljo prav tem stanovalcem.

Natisni: