Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Tudi armenski DPM je obeležil 10 letnico svojega delovanja


Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je od 28. do 29. 11. 2018, v Erevanu, glavnem mestu Armenije, udeležil mednarodne konference, posvečene 10. obletnici armenskega državnega preventivnega mehanizma (DPM). Tudi v tej državi,  tako kot v Sloveniji naloge in pooblastila  DPM opravlja varuh človekovih pravic, ki prav tako letos obeležuje deseto leto delovanja v tej vlogi. Konference so se udeležili številni predstavniki tujih DPM in ombudsmanskih inštitucij ter mednarodnih organizacij na področju varstva človekovih pravic.

Konferenca je bila razdeljena na več vsebinskih delov v okviru katerih so bile predstavljeni pogledi oziroma izkušnje posameznih razpravljavcev iz različnih držav oziroma mednarodnih organizacij. Prvi vsebinski sklop je bil namenjen predstavitvi dobrih praks na področju preprečevanja mučenja in izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice; izzivom, s katerimi se soočajo DPM in uresničevanju njihovih priporočil ter učinkovitim nadzornim mehanizmom. V okviru drugega vsebinskega sklopa so udeleženci razpravljali o položaju žensk in otrok v pogojih odvzema prostosti, kot posebnih ranljivih skupin, medtem ko je bil tretji del namenjen policijskemu pridržanju in zagotavljanju pravic v času tega pridržanja.

Prvi dan konference se je nato zaključil s predstavitvijo izkušenj pri obiskovanju psihiatričnih ustanov. Izkušnje na tem področju delovanja DPM je udeležencem konference predstavil tudi namestnik Šelih. Pri tem je izpostavil glavna priporočila DPM iz teh obiskov, ki se nanašajo na uporabo Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr), zagotavljanje zasebnosti in dostojanstva pacientov, uresničevanje njihovih pravic, uporabo posebnih varovalnih ukrepov in druge vsebine. Drugi dan konference se je zaključil z razpravo o zagotavljanju zdravstvenega varstva v zaporskih inštitucijah.

Konferenca je bila poleg izmenjave izkušenj in dobrih praks odlična priložnost za poglobitev sodelovanja med DPM-ji in za nadaljnje sodelovanje z armenskim ombudsmanom oziroma DPM, ki je bil letos že v gosteh pri Varuhu človekovih pravic RS oziroma slovenskem DPM.

Natisni: