Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja DZ-ju predstavila tudi poudarke poročila DPM-ja za leto 2017


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v nadaljevanju seje Državnega zbora v četrtek, 22. 11. 2018, predstavila tudi nekaj poudarkov iz poročila Državnega preventivnega mehanizma za leto 2017.

Povedala je, da je v njenem mandatu oblikovala posebno notranjo organizacijsko enoto, zaposleni pa so tako lahko podvojili število obiskov, v letu 2017 so jih opravili 80. Zahvalila se je za sodelovanje nevladnim organizacijam in strokovnjakom, ki sodelujejo z Varuhom pri izvrševanju priporočil DPM-ja.

Ugotavljamo številne težave na področju duševnega zdravja, opredelitve varovanih oddelkov, uporabe posebnih varovalnih prijemov. Izdali smo posebno tematsko poročilo o skrbi za invalidne in starejše v zaporih ter s tem opozorili na to problematiko. Dosegli smo uporabo dnevnih oblačil za psihiatrične bolnike in s tem za njihovo dostojanstvo, je povedala varuhinja.

Dali smo pobudo za Dneve duševnega zdravja, na katerih se obravnavajo pomembne teme s področja duševnega zdravja. Postali smo demenci prijazna točka in nadziramo tudi psihiatrične bolnišnice, zaprte oddelke domov za starejše, zapore, vzgojno varstvene zavode in druge kraje, kjer je ljudem odvzeta prostost, je še dodala varuhinja ob predstavitvi poudarkov poročila v Državnem zboru.

DPM je izdal tudi posebno poročilo o nameščanju oseb v posebne socialno-varstvene zavode, varuhinja upa, da bodo priporočila po številnih opozorilih že končno uresničena.

Oblikovali smo 615 priporočil, nesprejetih je le 55, predvsem zaradi pomanjkanja sredstev, je dejala varuhinja. Varuh na področju DPM-ja intenzivno sodeluje na mednarodnem področju, svoje izkušnje pa prenaša v tujino, je še dejala.

 

Natisni: