Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Sestanek ožje delovne skupine, ki je pripravila dopolnitve Usmeritev za delo z osebami z demenco


Namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha mag. Jure Markič sta se v petek, 24. 8. 2018, v Celju v prostorih Doma ob Savinji udeležila regijskega sestanka članov ožje delovne skupine, ki se ukvarja z obravnavo dopolnitev Usmeritev za delo z osebami z demenco. Člani skupine so pregledali dosedanje razprave in odprta vprašanja ter se pripravili na jesenski krog regijskih srečanj, na katerih bodo nadaljevali s svojimi aktivnostmi.

Dopolnitve Usmeritev sicer niso zavezujoče pravne narave, ampak so zgolj v pomoč pri organiziranju oskrbe oseb z demenco. Odpravljajo pa pomanjkljivosti in nejasnosti, opažene pri izvajanju oskrbe oseb z demenco, tudi tistih, na katere je ob svojih obiskih opozarjal Varuh v vlogi Državnega preventivnega mehanizma (DPM), kar velja še posebej pozdraviti, pa tudi Socialna inšpekcija.

Tako je bil dopolnjen koncept osebnega spremljanja, to je dela brez oviranja svobode gibanja oseb z demenco; dodatno pa so bili opredeljeni tudi varovani oddelek, uporaba posebnih varovalnih in varovalnih ukrepov ter medikamentozna terapija.

Ker so bili v zadnjih letih narejeni pomembni premiki pri individualnem načrtovanju, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo tudi vzorec osebnega načrta, ki ima skupaj še z nekaterimi drugimi dokumenti v tej zvezi pri oskrbi oseb z demenco pomembno vlogo.

Natisni: