Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Dobra praksa v Domu upokojencev Podbrdo

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Stanka Radojičić, sta 7. 8. 2018 opravila kontrolni obisk Doma upokojencev Podbrdo, Enote Tolmin.

Preverila sta spoštovanje priporočil, podanih v poročilu o rednem obisku leta 2016. Ugotovila sta, da so bila posamezna priporočila že upoštevana, enota pa bo morala vložiti več truda za uresničitev drugih priporočil ter ob tem odpraviti posamezne pomanjkljivosti pri svojem delu.

Ob obisku sta se srečala tudi s primerom dobre prakse, in sicer nadzorom farmacevtke nad terapijami starostnikov. Ta pri starostnikih, ki prejemajo vrsto zdravil, preverja njihovo součinkovanje in podaja predloge ukrepov.

Z ugotovitvami sta seznanila vodstvo enote, vsebovane pa bodo tudi v poročilu o obisku.

Natisni: