Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM preveril uresničevanje priporočil v Domu upokojencev Ptuj, enoti Kidričevo

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse Urška Kupec, sta 24.7.2018 opravila kontrolni obisk Doma upokojencev Ptuj, enote Kidričevo.

Preverila sta spoštovanje priporočil, podanih v poročilu o rednem obisku leta 2017. Ugotovila sta, da je enota nekatera priporočila že uresničila, druga pa še ne, na kar sta posebej opozorili vodstvo enote.

Eno od priporočil se je nanašalo tudi na aktivnosti zastopnikov oseb s težavami v duševnem zdravju. Tu kljub ugotovljenim pomanjkljivostim pristojno ministrstvo očitno še ni naredilo ustreznih korakov, da bi bili ti enakovredno predstavljeni stanovalcem domov starejših in posledično dostopni tudi zanje.

Natisni: