Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM prispeva k izboljšavam, na nekaterih področjih se priporočila uresničujejo prepočasi

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nusdorfer, njen namestnik in vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih in svetovalke ter svetovalci Varuha so na novinarski konferenci v prostorih Varuha človekovih pravic RS (Varuh) v četrtek, 21. 6. 2018, predstavili Poročilo o izvajanju nalog DPM v letu 2017.

Varuhinja je uvodoma poudarila pomen preventivne skrbi DPM-ja za osebe z omejeno možnostjo gibanja in spomnila tudi na podporo žrtvam mučenja, kar kot svetovni dan obeležujemo 26. junija. Izrazila je zadovoljstvo, ker je delo DPM-ja v desetih letih delovanja postalo prepoznano in priporočila v veliki meri upoštevana, s čimer prispeva k izboljšanju pogojev in ravnanju z osebami, ki jim je odvzeta prostost (zvočni posnetek izjave varuhinje (MP3)).

Namestnik Šelih je opozoril, da je še vedno največja pomanjkljivost na področju skrbi za ranljive skupine, ki jim je odvzeta ali omejena možnost gibanja. Razmere se sicer izboljšujejo, vendar prepočasi, je dejal. Še vedno čakamo na že zdavnaj obljubljeni posebni pedopsihiatrični oddelek za otroke, prav tako ni konkretnih ukrepov pri nameščanju oseb s težavami v duševnem zdravju v posebne socialnovarstvene zavode, na kar je Varuh opozoril večkrat javno in tudi s posebnim poročilom.

Zaradi vse večjega števila mladostnikov s težavami v duševnem zdravju in pridruženim nasilnim vedenjem so pereče razmere v vzgojno-varstvenih zavodih, kjer stanje prehiteva zastarele normative in dotrajane bivanjske pogoje, na kar Varuh in DPM opozarjata Ministrstvo izobraževanje, znanost in šport. Vzpostavljena je sicer medresorska delovna skupina, katere član je tudi Varuh, ki pripravlja pravne temelje za celostno in enotno obravnavo mladostnikov v teh zavodih (zvočna izjava (MP3)).

Vse več je tudi starejših med priprtimi ali zaprtimi osebami v zavodih za prestajanje kazni zapora, ki pa niso nastanjeni v zanje primernih prostorih (zvočna izjava (MP3)). O tem je DPM pripravil tudi tematsko poročilo (več podrobnosti tukaj). V zvezi z obravnavo tujcev je namestnik izpostavil obravnavo mladoletnikov, zlasti tistih brez spremstva.

Sicer je DPM v letu 2017 sodeloval z 8 nevladnimi in humanitarnimi organizacijami in večinoma nenajavljeno obiskal 80 krajev odvzema prostosti. V 18 tematskih obiskih so člani DPM-ja preverjali nastanitev oseb s težavami v duševnem zdravju v posebne socialnovarstvene zavode (posebno poročilo) in skrb za ranljive zaprte osebe (tematsko poročilo). Podali so skupno 615 priporočil, od tega jih je uresničenih že 245, sprejetih 204, nesprejetih pa je 55.

Podrobnosti posameznih področij, zajetih v poročilu so predstavili tudi svetovalci Varuha Ana Polutnik, mag. Jure Markič, Lili Jazbec in Robert Gačnik, spec.

Natisni: