Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM Slovenije na obisku v ZPMZ KZ Celje skupaj z DPM Madžarske


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v vlogi državnega preventivnega mehanizma (DPM) dne 25. 5. 2018 opravil obisk Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora (ZPMZ KZ) Celje. Obisk so opravili Ivan Šelih, namestnik varuhinje, Robert Gačnik, spec., svetovalec in predstavnika pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut, Katarina Vučko in Marko Ribać. Šlo je za kontrolni obisk DPM z namenom zlasti preveriti izvedbo priporočil DPM za odpravo pomanjkljivosti in izboljšanje razmer in ravnanje z osebami, ki so bila podana ob obisku v letu 2016. Tako kot ponavadi, bo DPM tudi ob tem obisku pripravil poročilo o ugotovitvah in podal priporočila.

Ob obisku so bili kot opazovalci prisotni tudi predstavniki DPM Madžarske, kjer te naloge prav tako opravlja varuh in sicer László Székely, varuh človekovih pravic, Katalin Haraszti, namestnica vodje DPM,  István Sárközy, član DPM in Györgyi Sárik, prevajalka. Obisk DPM Madžarske v Sloveniji pomeni nadaljevanje sodelovanja v okviru mreže SEE NPM Network in uresničevanja njenih ciljev, ki so vzpostavljanje intenzivnega medsebojnega sodelovanja in izmenjava izkušenj, ustvarjanje sinergije med člani mreže, nudenje medsebojne pomoči in ustvarjanje pogojev za učinkovito izvajanje mandata DPM.

Takšna oblika sodelovanja in izmenjava izkušenj izvajanja skupnih preventivnih obiskov v okviru mreže SEE NPM Network se je v preteklosti že izkazala kot koristna. Je namreč odlična priložnost za izmenjavo dobrih praks pri opravljanju nalog in pooblastil DPM, hkrati pa tudi spoznavanja načina obravnave zaprtih oseb v drugih državah in v okviru tega tudi pravnega okvirja, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij.

Natisni: