Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Kadar volivec na volitvah zazna nepravilnosti, ima pravico, da v treh dneh od dneva glasovanja vloži ugovor pri volilni komisiji volilne enote. Ustni...

Več


Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je že v letnem poročilu za leto 2016 pisal o primeru kršitev pravic pobudnikov do sodelovanja pri...


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik z navedbo, da je bil 17. 12. 2015 hospitaliziran na zaprti oddelek psihiatrične...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil se je obrnil oče polnoletnega otroka z motnjo v duševnem razvoju, ki mu je bila v postopku...

, ustvaril/-a VČP

Tri dni pred dnem glasovanja na izrednih državnozborskih volitvah smo prejeli pobudo pripadnikov slovenskega kontingenta v silah KFOR na Kosovu, ki so...

, ustvaril/-a VČP

Občani Mestne občine Koper (MOK) so na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) naslovili pobudo zaradi kršitve volilne pravice iz 43....

, ustvaril/-a VČP

Starša sta Varuha človekovih pravic RS (Varuh) prosila za mnenje o sodbi okrožnega sodišča, s katerim je bila njunemu odraslemu otroku odvzeta volilna...