Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Brajeva pisava slepim in slabovidnim odpira vrata v svet

Oseba s prsti bere napisano v brajevi pisavi

Namen svetovnega dneva Brajeve pisave, ki ga obeležujemo, 4. januarja, je ozaveščati o pomenu pisave, ki omogoča slepim in slabovidnim pretvorbo pisane besede v tipno obliko, da lahko berejo in pišejo. Varuh človekovih pravic Peter Svetina poudarja, da je ta pisava eden izmed najpomembnejših korakov, ki slepim in slabovidnim omogoča enake možnosti za vključevanje v družbo. Vključujoča družba išče rešitve in uresničuje ideje, ki slepih in slabovidnih iz družbe ne izločajo, ampak  jim pomagajo živeti čim bolj normalno in polno. »Vsakomur izmed nas mora biti zagotovljeno, da uresniči svoje potenciale. Učenje in izobraževanje spadata med temeljne človekove pravice in prav z inkluzivnim izobraževanjem so slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom odprta vrata v svet in v samostojno življenje. S pomočjo prilagoditev lahko pridobivajo številne informacije, se sporazumevajo, vključujejo v družbo in so v njej aktivno udeleženi,« izpostavlja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Institucija Varuha človekovih pravic pogosto poziva odločevalce, da poskrbijo, da imajo vse prebivalke in prebivalci enakopraven dostop do informacij v njim razumljivi obliki. »Različne državne institucije spodbujamo, da invalidom omogočijo, da bodo slišani, videni in razumljeni, ne glede na svojo oviranost. Prav tako pa poskrbimo tudi, da so tisti, ki lahko in tudi morajo ukrepati seznanjeni s primeri diskriminacije slepih in slabovidnih ter drugih ranljivih skupin. Še vedno ne morem biti zadovoljen z dostopnostjo objektov v javni rabi za senzorno ovirane invalide. Naše nedavno Posebno poročilo o dostopnosti centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane invalide je namreč razkrilo, da nobena enota centrov za socialno delo v Sloveniji ni zagotavljala slepim in slabovidnim napisov v Brajevi pisavi. Le ena enota od vseh 63 enot v državi je imela v času preverjanja taktilne oznake za orientacijo slepih in slabovidnih. Brez prilagoditev so invalidi še bolj ranljivi, saj jih odrivamo na rob družbe in ne upoštevamo njihovih z ustavo zagotovljenih pravic. Pri Varuhu bomo vedno povzdignili glas za vse tiste, ki ga sami zase ne zmorejo in jim pomagali, da živijo dostojno življenje,« ob svetovnem dnevu Brajeve pisave poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

 

 

 

 

Natisni: