Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Problematika vodnih zemljišč

Ob obravnavi konkretne pobude je Varuh ugotovil, da ima Agencija RS za okolje (ARSO) okoli 500 nerešenih zadev (iz obdobja 10 let). V zvezi z navedeno problematiko poteka korespondenca med Varuhom in MOP-om od avgusta 2009, ko je Varuh prvič zahteval pojasnila. Tedanji minister je spomladi 2010 imenoval projektno skupino, ki je pregledala in verificirala projektno nalogo reševanja vlog s področja prometa z vodnimi zemljišči. Maja 2010 je bila na podlagi potrjene projektne naloge za reševanje vlog s področja prometa z vodnimi zemljišči in javnega naročila sklenjena pogodba z odvetnikom, ki naj bi skladno s projektno nalogo reševal zatečene vloge.

Varuh je večkrat zahteval dodatna pojasnila MOP, ki pa jih je prejemal z zamudo in niso bila vsebinsko popolna. Zato smo v mesecu aprilu 2012 na sestanek povabili predstavnika MOP-a, sedaj MKO. Povedal je, da vloge obravnava odvetnik, vendar v postopku še vedno potrebuje mnenje ARSA, na katerega pa zelo dolgo čaka. Odvetnik pripravi tudi osnutek odločbe, ki pa jo mora prav tako izdati ARSO, vendar so zamude tudi pri tem. Trenutno je na ARSU 100-150 zadev, posredovanih s strani odvetnika, na katere že dalj časa čakajo odziv. Po vzpostavljeni evidenci žal vlog ni »le 400« temveč  več kot 600. Ni zanemarljivo, da je najstarejša vloga iz leta 1976. Vsebinsko ni rešena še nobena zadeva, zaključene so le tiste zadeve, v katerih stranke za obravnavo niso več zainteresirane.

Varuh je sicer dosegel, da so se zadeve začele obravnavati, vendar lahko ugotovimo, da je stanje še slabše kot leta 2009, ko smo na problematiko prvič opozorili, saj je število nerešenih zadev narastlo od 400 na prek 600. Zadeva vsebuje tudi več sistemskih problemov, ki jih bo MKO moralo nemudoma rešiti, saj so v večini zadev že prekoračeni vsi razumni roki, kar pa bi lahko pomenilo kršitev človekovih pravic. Posebej pa Varuh opozarja tudi na vprašanje primernosti reševanja zaostankov (tudi trideset let stare vloge) z zunanjim izvajalcem. 7.1-2/2009

 

Natisni: