Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Problematika Mežiške doline

Tudi v letu 2011 smo nadaljevali z obravnavo problematike onesnaževanja Mežiške doline. Tokrat smo preučevali uporabo halde  za posipanje cest v Občini Črna na Koroškem, saj je analiza vzorca pokazala bistvene prekoračitve vsebnosti kadmija in svinca. Iz rezultatov analize izhaja, da je mejna vrednost za kadmij v pesku za posipavanje cest presežena za 52 krat, kritična vrednost pa za več kot 4 krat. Mejna vrednost za svinec je presežena za približno 9 krat in kritična za približno 1,4 krat.

Posledice posipavanja cest s haldo so zaradi preseženih vrednosti za svinec in kadmij že vidne.  Analize so pokazale, da pridelki ne  ustrezajo več zahtevam ekološke pridelave.

Takratni IRSOP je ugotovil, da je ravnanje, kot je prodaja mivke in peska za namene posipavanja cest, s tem pa vnosa nevarnih snovi v okolje, nesprejemljivo ravnanje, ki ima za posledico tudi čezmerno obremenjevanje okolja s kovinami in je v nasprotju s sprejetimi sanacijskimi ukrepi  v Odloku o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Odlok). Predlagal je, da Vlada RS gospodarski družbi odvzame rudarsko pravico za izkoriščanje jalovine, saj gre v danem primeru nedvoumno za javni interes, da bi zmanjšali izpostavljenost večjega števila ljudi zdravju in okolju nevarnim snovem. Halda se je v različnih oblikah prodajala kot splošno uporaben material za posipavanje in vgradnjo v gradbene proizvode, ki kaj kmalu v bližnji prihodnosti lahko postanejo tudi nevarni odpadki.

Varuh je MOP zaprosil za podatke, v kateri fazi je predlog dopolnitev Odloka ter ali vključuje tudi razrešitev problematike uporabe halde za posipavanje cest. MOP nas je namreč v maju 2011 seznanilo, da ugotavlja, da bo potrebna dopolnitev Odloka. Z dopolnitvijo Odloka bi bilo potrebno razrešiti tudi problematiko uporabe halde za posipanje cest v Občini Črna na Koroškem. Tedaj nas je MOP seznanilo, da se dogovarja z občinama Črna na Koroškem in Mežica glede dopolnitve Odloka, katere predlog naj bi bil pripravljen predvidoma pred jesenjo (2011).  Zahtevali smo, da nam sporočijo, kdaj je bil podan predlog za odvzem rudarske pravice za izkoriščanje jalovine in  ali se nedvomno škodljiva mivka in pesek še vedno uporabljata za posipavanje cest v letnem in zimskem času. Odgovora MOP oziroma MKO, kljub urgencam, po šestih mesecih še nismo prejeli. Smo pa v medijih zasledili, da bodo bistveno okrnjena proračunska sredstva, namenjena za sanacijo Mežiške doline. Ne glede na do sedaj uspešne ukrepe, zlasti na področju zmanjševanja vsebnosti svinca v krvi otrok, imajo lahko morebitni premalo premišljeni varčevalni ukrepi velik vpliv na javno zdravje. 7.1-21/2009

 

Natisni: