Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Bioplinarna Motvarjevci

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnilo več vaščanov (nekateri združeni v civilni pobudi) iz vasi Motvarjevci v Prekmurju zaradi motečih in škodljivih vplivov nove bioplinarne. Ta je v vasi Motvarjevci, najbližja stanovanjska hiša in nekateri družbeni objekti so približno 30 metrov od parcelne meje, uradno določeno vplivno območje bioplinarne pa se konča na parcelni meji.

Skladno s pristojnostmi smo na svojo pobudo sledili upravnim postopkom izdaje dovoljenj, preverili smo tudi postopke, ki jih je vodil Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, obiskali smo člane civilne pobude v Motvarjevcih in si skupaj s predstavniki lastnika (Panvite) ogledali bioplinarno v času poskusnega obratovanja.

Ugotovili smo lahko, da ima bioplinarna vsa ustrezna dovoljenja, a kljub temu menimo, da takšen objekt ne spada v naseljeno okolje. Menimo, da je lokacija ne samo neposrečena, temveč napačno izbrana. Ob tem ne moremo prezreti, da je podlago za ta objekt v tem okolju dala lokalna skupnost v svojih prostorskih dokumentih.

Od odločitev lokalnih skupnosti je pogosto odvisno, kako kakovostna bosta reševanje rabe prostora in s tem varovanje okolja. Kadar odločitve lokalnih skupnosti sledijo predvsem kratkoročnim interesom kapitala, imajo lahko takšne odločitve dolgoročne posledice za okolje, ki jih je pozneje težko odpraviti. Težko pa je preprečiti ali celo ustaviti dejavnost, ko je že umeščena na neko lokacijo, čeprav njeno delovanje evidentno povzroča težave in slabša kakovost življenja in življenjskega okolja. Zaradi vsega tega smo pobudo šteli kot utemeljeno. 7.1-34/2007

Natisni: