Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Trpinčenje tajnice od neposredno nadrejene direktorice

Pobudnica je navedla, da na delovnem mestu doživlja trpinčenje in šikaniranje nadrejene direktorice zdravstvenega doma, ki se do nje obnaša žaljivo, ponižujoče, sramotilno in diskriminatorno.

Pisno smo se obrnili na direktorico in ji predlagali, naj s pobudnico opravi pogovor in skuša poiskati rešitev za izboljšanje medsebojnega odnosa ter nas seznani o uspešnosti pogovora. Direktorica nas je v odgovoru seznanila s svojim pogledom na spor. Kot smo predlagali, sta se dalj časa pogovarjali. Njuni zgodbi sta si bili zelo nasprotujoči. Iz posredovane dokumentacije ni bilo razvidno, da bi medsebojna nesoglasja uredili, zato smo pobudnici in direktorici predlagali, naj proučita možnost reševanja nesoglasij z mediacijo.

Pobude nismo mogli šteti za utemeljeno, saj so si bile navedbe obeh vpletenih strani zelo različne. Varuh človekovih pravic RS ne more biti razsodnik v sporih v zvezi s šikaniranjem v delovnem okolju, za to je pristojno delovno sodišče. 4.3-12/2008

Natisni: